Anders Söderholm

Spara favorit Skriv ut

Bakgrund

1991 disputerade jag vid Umeå universitet på en avhandling om organisering av kommunal näringslivsutveckling. Mitt forskningsintresse riktades sedan mot organisationsteoretiska aspekter av projektstyrning, och 1998 blev jag docent och sedemera professor i företagsekonomi 2005.

Mellan 2000-2003 var jag rektor för Handelshögskolan vid Umeå universitet. Under några var jag också forskningsledare för en forskargrupp som arbetar med forskning om projekt och projektorganiserade företag.

Jag har även varit gästforskare vid Stanford University, Kungliga Tekniska Högskolan och Åbo Akademi, och svensk representant i styrelsen för European Academy of Management och var under tio år ordförande i Svenska Projektakademien.

Mellan 2008 och 2016 var jag rektor för Mittuniversitetet och sedan 2011 även ledamot i styrelsen för Sveriges Universitets- och HögskoleFörbund (SUHF) samt från 2013 ledamot av Universitetskanslersämbetets insynsråd. Jag är även aktiv i ett antal nationella arbets- och expertgrupper, bland annat som ordförande i SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor och ledamot i SUHF:s arbetsgivargrupp.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Jacobsson, M. , Lundin, R. A. & Söderholm, A. (2016). Towards a multi-perspective research program on projects and temporary organizations : Analyzing the Scandinavian turn and the rethinking effort. International Journal of Managing Projects in Business/Emerald, vol. 9: 4, ss. 752-766.  

Jacobsson, M. , Lundin, R. A. & Söderholm, A. (2015). Researching Projects and Theorizing Families of Temporary Organizations. Project Management Journal, vol. 46: 5, ss. 9-18.  

Lundin, R. A. & Söderholm, A. (2013). Temporary organizations and end states: A theory is a child of its time and in need of reconsideration and reconstruction. International Journal of Managing Projects in Business/Emerald, vol. 6: 3, ss. 587-594.

Hällgren, M. , Jacobsson, M. & Söderholm, A. (2012). Embracing the drifting environment: The legacy and impact of a Scandinavian project literature classic. International Journal of Managing Projects in Business/Emerald, vol. 5: 4, ss. 695-713  

Hällgren, M. , Nilsson, A. , Blomquist, T. & Söderholm, A. (2012). Relevance lost! A critical review of project management standardisation. International Journal of Managing Projects in Business/Emerald, vol. 5: 3, ss. 457-485.  

Jacobsson, M. & Söderholm, A. (2011). Breaking out of the straitjacket of project research: In search of contribution. International Journal of Managing Projects in Business/Emerald, vol. 4: 3, ss. 378-388.  

Hällgren, M. H. & Söderholm, A. (2010). Orchestrating deviations in global projects : Projects-as-Practice observations. Scandinavian Journal of Management, vol. 26: 4, ss. 352-367.  

Blomquist, T. , Hällgren, M. , Nilsson, A. & Söderholm, A. (2010). Project-as-Practice : In Search of Project Management Research That Matters. Project Management Journal, vol. 41: 1, ss. 5-16.  

Söderholm, A. & Remington, K. (2010). Time: one factor influencing the project managementof change. International Journal of Project Organisation and Management, vol. 2: 3, ss. 221-235.

Dobers, P. & Söderholm, A. (2009). Translation and inscription in development projects: Understanding environmental and health care-related organizational change. Journal of Organizational Change Management, vol. 22: 5, ss. 480-493.  

Biedenbach, T. & Söderholm, A. (2008). The Challenge of Organizing Change in Hypercompetitive Industries : A Literature Review. Journal of Change Management, vol. 8: 2, ss. 123-145.  

Söderholm, A. , Gemünden, H. G. & Winch, G. M. (2008). Projects and programmes : Strategies for creating value in the face of uncertainty: Papers presented at EURAM 2007. International Journal of Project Management, vol. 26: 1, ss. 1-3.  

Geraldi, J. G. , Turner, J. R. , Maylor, H. & Söderholm, A. (2008). Innovation in project management: Voices of researchers. International Journal of Project Management, vol. 26: 5, ss. 586-589.  

Söderholm, A. (2007). Project management of unexpected events. International Journal of Project Management, vol. 26: 1, ss. 80-86.  

Bengtsson, M. & Söderholm, A. (2002). Bridging Distances: Organizing Boundry-spanning Technology Development Projects. Regional studies, vol. 36: 3, ss. 263-274.  

Henfridsson, O. & Söderholm, A. (2000). Barriers to learning: on organizational defenses and vicious circles in technological adaptation. Accounting, Management and Information Technologies, vol. 10: 1, ss. 33-52.  

Böcker

Bengtsson, M. , Söderholm, A. , Müllern, T. & Wåhlin, N. (2007). A Grammar of Organizing. Cheltenham : Edward Elgar Publishing

Sahlin-Andersson, K. & Söderholm, A. (2002). Beyond project management : New Perspectives on the temporary - permanent dilemma. Malmö : Liber

Ekstedt, E. , Lundin, R. A. , Söderholm, A. & Wirdenius, H. (1999). Neo-Industrial Organizing : renewal by action and knowledge formation in a project-intensive economy. London : Routledge (Routledge advances in management and business studies 9)

Lundin, R. A. & Söderholm, A. (1997). Ledning för förnyelse i landsting : Strategiska projekt i komplexa organisationer. Nerenius & Santérus, Stockholm

Kapitel i böcker, del av antologier

Hällgren, M. & Söderholm, A. (2011). Projects-as-Practice: New Approach, New Insights. I The Oxford Handbook of Project Management. Oxford University Press.

Hällgren, M. & Söderholm, A. (2009). Moral? I don't care, I just run a project!. I Feelings and business : Essays in honor of Claes Gustafsson. Stockholm : Santérus Academic Press Sweden. S. 129-149.

Söderholm, A. & Engwall, M. (2008). Funktionschefer i projektorganiserade företag. I Projektliv : Villkor för uthållig projektverksamhet. Lund : Studentlitteratur. S. 217-230.

Sahlin-Andersson, K. & Söderholm, A. (2002). The Scandinavian School of Perspectives. I Beyond project management. New perspectives on the temporary - permanent dilemma. Malmö : Liber. S. 241-260.

Konferensbidrag

Hällgren, M. , Blomquist,, T. , Nilsson, A. & Söderholm, A. (2006). Project management practice : making project management research matter. I Irnop.

Rapporter

Sahlin-Andersson, K. & Söderholm, A. (1987). Visionen om framtidens Södertörn: organisering av ett regionalt utvecklingsprojekt. Stockholm: Statens råd för byggnadsforskning, Svensk byggtjänst, Byggforskningsrådet