Andreas Englund

Spara favorit

Publikationer

Konferensbidrag

Grönlund, E. , Englund, A. , Barthelson, M. & Fröling, M. (2014). Ecotechnics/Ecotechnology in Östersund – 30 years of entrepreneurship focused education. Paper presented at the Linnaeus ECO-TECH 2014, Kalmar, Sweden, November 24-26, 2014  

Grönlund, E. , Barthelson, M. , Englund, A. , Carlman, I. , Fröling, M. , Jonsson, A. & van den Brink, P. (2014). Ekoteknik (Ecotechnics / Ecotehcnology) – 30 Years of Experience in Interdiciplinery Education. I Proceedings of the 20th International Sustainable Development Research Conference Trondheim 18-20 June 2014 : Resilience – the new research frontier. Trondheim : . S. 17--21.    

Rapporter

Englund, A. , Carlman, I. , Forss, L. , Noaksson, E. & Säll, B. (2014). Samverkan mellan små innovativa miljöteknikföretag och kund. Eskilstuna : Energimyndigheten (ER 2014:20).  

Englund, A. & Mosten, P. (1999). Miljöbelastningsbedömning av byggnadsprodukter - beskrivning av Landscape-metoden : reviderat utkast. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1998:11).

Englund, A. (1999). Miljöbelastningsbedömning av byggnadsprodukter : beskrivning av Landscape-metoden. Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1998:11).

Bonde, H. , Bring, G. , Edvinsson, J. , Elstad, O. , Rosenquist, J. & Englund, A. (1998). Miljöanalys av Mitthögskolan : verksamheten ur ett uthållighetsperspektiv. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1998:12).  

Elstad, O. , Widing, A. , Bonde, H. , Bring, G. , Edvinsson, J. , Rosenquist, J. & Englund, A. (1998). Miljöbelastningsbedömning av vissa energi- och materiaflöden vid Mitthögskolan. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1998:13).