Andreas Thorell

Andreas Thorell

  • Avdelning: Institutionen för informationssystem och –teknologi (IST)
  • E-postadress: andreas.thorell@miun.se
  • Ort: Sundsvall