Anita Frisk

Biblioteksassistent|Library Assistant

  • Tjänstetitel: Biblioteksassistent
  • Ansvarsområde: Medieförsörjning - UB
  • Avdelning: Universitetsbiblioteket (UB)
  • Telefon arbete: 010-1428343
  • E-postadress: anita.frisk@miun.se
  • Ort: Östersund