Anna Backman-Åkerblom

Anna Backman-Åkerblom

Kommunikatör|Communications Officer

  • Tjänstetitel: Kommunikatör
  • Annan titel: Fakultetskommunikation NMT
  • Ansvarsområde: Tjänstledig
  • Avdelning: Kommunikationsavdelningen
  • E-postadress: anna.backman-akerblom@miun.se
  • Rumsnummer: Q291f
  • Forskningscentra: Sports Tech Research Centre

Jag arbetar på Kommunikationsavdelningen vid Mittuniversitetet. I mitt uppdrag ingår att stötta forskarna vid Sports Tech Research Centre operativt och strategiskt i kommunikationsfrågor.

Bakgrund

På Mittuniversitetet har jag tidigare arbetat som kommunikatör vid turismforskningsinstitutet ETOUR och Mittuniversitetets Samverkansavdelning, External Relations Office.