Anna Backman-Åkerblom

Spara favorit

Jag arbetar på Kommunikationsavdelningen vid Mittuniversitetet. I mitt uppdrag ingår att stötta forskarna vid Sports Tech Research Centre operativt och strategiskt i kommunikationsfrågor.

Bakgrund

På Mittuniversitetet har jag tidigare arbetat som kommunikatör vid turismforskningsinstitutet ETOUR och Mittuniversitetets Samverkansavdelning, External Relations Office.