Anna Connell

Arkivarie|Archivist

  • Tjänstetitel: Arkivarie
  • Annan titel: Gruppledare
  • Ansvarsområde: Diarium och Arkiv
  • Avdelning: Universitetsledningens stab (ULS)
  • Telefon arbete: 010-142 86 91
  • E-postadress: anna.connell@miun.se
  • Rumsnummer: AÖ212

Arbetar som universitetsarkivarie och gruppledare för diarium och arkiv.

Extra kontaktinformation

Handbok för arkiv och diarium