Anna Ehrhart

Spara favorit

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Ehrhart, A. , von Schoultz, Å. & Wallman Lundåsen, S. (2017). Utökat deltagande : En väg mot en mer hållbar demokrati?. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 89-95.  

Rapporter

Ehrhart, A. , Wallman Lundåsen, S. & von Schoultz, Å. (2017). Mellanvalsdemokrati –ett invånarperspektiv.