Anna Friberg

Forskare|Researcher

  • Tjänstetitel: Forskare
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428868
  • E-postadress: anna.friberg@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Historia

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Friberg, A. (2014). Folkhemmets demokrati. Slagmark, : 69, ss. 89-104.

Friberg, A. (2012). Democracy in the Plural? The Concepts of Democracy in Swedish Parliamentary Debates during the Interwar Years. Contributions to the History of Concepts, vol. 7: 1, ss. 12-35.  

Artiklar, recensioner

Friberg, A. (2016). Henrik Malm Lindberg, Drömmen om jämlikhet : Socialdemokratins radikalisering och den svenska modellens fall. Historisk Tidskrift, vol. 136: 4, ss. 749-751.

Friberg, A. (2016). Recrension: Jens Ljunggren, Den uppskjutna vreden. Scandia, vol. 82: 2, ss. 120-122.

Friberg, A. (2011). Rhetorics of Nordic Democracy. Scandinavian Journal of History, vol. 36: 2, ss. 260-263.  

Doktorsavhandlingar

Friberg, A. (2013). Demokrati bortom politiken : En begreppshistorisk analys av demokratibegreppet inom Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1919–1939. Diss. Stockholm : Bokförlaget Atlas, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : )  

Kapitel i böcker, del av antologier

Friberg, A. (2014). Att bygga ett demokratiskt folkhem. I Folkhemmet tur och retur? : Nya perspektiv på svensk socialdemokrati. Stockholm : Arbetarnas kulturhistoriska sällskap & Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. S. 71-86.

Friberg, A. (2011). Experterna och språket : Begreppshistoriska perspektiv på statens offentliga utredningar. I Dolt i offentligheten : Nya perspektiv på traditionellt källmaterial. Sekel Bokförlag. S. 47-59.

Friberg, A. (2011). Towards Total Democracy?. I The Creative Crisis of Democracy. Peter Lang Publishing Group. S. 215-236.

Friberg, A. (2007). Kampen om historien: Tre skildringar av den svenska fackföreningsrörelsen studerade utifrån ett socialdemokratiskt hegemoniperspektiv. I En kvinna i tiden : en studie om prinsessan Eugénies filantropiska verksamhet på Gotland under senare delen av 1800-talet / Anna Hagberg ; Kampen om historien : tre skildringar av den svenska fackföreningsrörelsen studerade utifrån ett socialdemokratiskt hegemoniperspektiv / Anna Friberg. Linköping : Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköping univ. (Socialhistoria i Linköping). S. 51-83.

Konferensbidrag

Friberg, A. (2016). From Socialization to the People’s Home. Paper presented at the Key Concepts in Times of Crisis: The 19th International Conference on Conceptual History, Aarhus university, 14−16 september 2016

Friberg, A. (2016). Rhetorics of Democracy. Paper presented at the XIV Nordic Social- and Labour History Conference, University of Iceland, 28−30 November 2016

Friberg, A. (2014). The Concept of Democracy in Sweden after the Democratic Breakthrough : Paper presented at Nordiska historikermötet, Joensuu (FI), 14-17 August 2014. Paper presented at the Nordiska historikermötet, Joensuu (FI), 14-17 August 2014

Friberg, A. (2013). Democracy Extended: The Concept of Democracy within Scandinavian Social Democracy : Paper presented at the 103rd Annual Conference for the Society for the Advancement of Scandinavian Study, San Francisco (US), 2-4 May 2013. Paper presented at the 103rd Annual Conference for the Society for the Advancement of Scandinavian Study, San Francisco (US), 2-4 May 2013

Friberg, A. (2013). Den svenska arbetarrörelsen och demokratins temporalitet : Paper presented at Svenska historikermötet, Stockholm (SE), 8-10 May 2013. Paper presented at the Svenska historikermötet

Friberg, A. (2013). Folkhemmet: Ett panelsamtal om begreppets betydelse och historia : Paper presented at Svenska historikermötet, Stockholm (SE), 8-10 May 2013. Paper presented at the Svenska historikermötet Stockholm (SE), 8-10 May 2013

Friberg, A. (2013). Folkhemmets demokrati : Paper presented at Swepsa: Statsvetenskapliga förbundets årsmöte, Stockholm University (SE), 2-4 October 2013. Paper presented at the Swepsa: Statsvetenskapliga förbundets årsmöte, Stockholm University (SE), 2-4 October 2013

Friberg, A. (2013). The Temporalization of Democracy: The Transformation from a Political Concept to an Economic : Paper presented at Regimes of Temporality: Investigating the Plurality and Order of Times Across Histories, Cultures, Technologies, Materialities and Media, University of Oslo (NO), 5-7 June 2013. Paper presented at the Regimes of Temporality: Investigating the Plurality and Order of Times Across Histories, Cultures, Technologies, Materialities and Media, University of Oslo (NO), 5-7 June 2013

Friberg, A. (2012). From Political Democracy to Economic Democracy: The Concept of Democracy and the question of Ownership in Swedish Political Debate 1920–1928 : Paper presented at Spaces, Languages, Time: the 15th International Conference on the History of Concepts, University of Helsinki (FI), 23-25 August 2012. Paper presented at the Spaces, Languages, Time: the 15th International Conference on the History of Concepts, University of Helsinki (FI), 23-25 August 2012

Friberg, A. (2010). Beyond Universal Suffrage : Paper presented at Concepts, Metaphors and Discourses: The Thirteenth Annual Conference of the History of Political and Social Concepts Group, Moscow State University (RU), 16 – 18 September 2010. Paper presented at the Concepts, Metaphors and Discourses: The Thirteenth Annual Conference of the History of Political and Social Concepts Group, Moscow State University (RU), 16 – 18 September 2010

Friberg, A. (2009). The Concept of Democracy within the Swedish Labour Movement : Paper presented at The Creative Crises of Democracy, Radboud University Nijmegen (NL), 14-16 Dec 2009. Paper presented at the The Creative Crises of Democracy, Radboud University Nijmegen (NL), 14-16 Dec 2009

Övrigt

Friberg, A. (2011). Socialdemokratin och den sociala demokratin : Debate article in Svenska Dagbladet 14 april 2011.  

Sidan uppdaterades 2021-11-24