Anna Stjernström

Doktorand

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Akademisk titel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428931
  • E-postadress: anna.stjernstrom@miun.se
  • Rumsnummer: P2505
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Historia

Sidan uppdaterades 2021-11-24