Anna Stjernström

Doktorand

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Akademisk titel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: 010-142 89 31
  • E-postadress: anna.stjernstrom@miun.se
  • Rumsnummer: P2505
  • Ämne: Historia