Ann-Christine Jansson

Spara favorit

Jag är fakultetshandläggare på HUV-kansliet i Sundsvall med inriktning mot avdelningen för Utbildningsvetenskap och lärarutbildning. Jag administrerar även lärarutbildningens olika råd och organ samt ansvarar för utbildningsfrågor på ovan nämnda avdelning.