Ann-Christine Jansson

Handläggare|Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Handläggare
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428078
  • E-postadress: ann-christine.jansson@miun.se
  • Besöksadress: Åkanten Sidsjövägen 5,
  • Rumsnummer: E111
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Bild, Pedagogik, Samhällskunskap

Jag är planeringshandläggare på HUV-kansliet i Sundsvall och arbetar främst med avdelningen för Utbildningsvetenskap som innehåller lärarutbildning, beteendevetenskapligt program samt fristående kurser inom pedagogik, samhällskunskap och bild. Förutom det är jag platsansvarig på HUV-kansliet i Sundsvall.