Anne Åhlin

Administratör|Administrator

  • Tjänstetitel: Administratör
  • Avdelning: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)
  • Telefon arbete: 010-142 87 12
  • E-postadress: anne.ahlin@miun.se
  • Rumsnummer: J231

Övrigt

- Administration kring utbildning på forskarnivå inom NMT fakulteten. (Naturvetenskap, teknik och medier)      - - Sekreterare i FUR. (Rådet för utbildning på forskarnivå)            Pensionär f r o m 2020-11-30.