Anneli Hansson

Universitetslektor

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Avdelning: Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)
  • Telefon arbete: 010-142 82 34
  • E-postadress: anneli.hansson@miun.se
  • Rumsnummer: D313
  • Ämne: Pedagogik

Undervisning

Undervisar huvudsakligen inom förskollärarprogrammet

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Lindblad, S. , Hansson, A. , Mardones Hernández, S. & Pérez Prieto, H. (1991). Skola utan lärare : Vad innebar lärarnas strejk för eleverna?. Nordisk Pedagogik, vol. 11: 2, ss. 99-113.

Lindblad, S. , Hansson, A. , Mardones, S. & Pérez Prieto, H. (1990). Vad gjorde eleverna när lärarna strejkade?. Locus, vol. 1990:2-3

Doktorsavhandlingar

Hansson, A. (2013). Arbete med skolutveckling - En potentiell gränszon mellan verksamheter? : Ett verksamhetsteoretiskt perspektiv på en svensk skolas arbete över tid med att verksamhetsintegrera IT. Diss. Härnösand : Mittuniversitetet, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 165)  

Konferensbidrag

Lindberg, J. O. , Olofsson, A. D. , Fransson, G. & Hansson, A. (2017). Developing awareness of digital competence and skills through dialogue : a methodological reflection. I INTED2017 Proceedings : 11th International Technology, Education and Development Conference March 6th-8th, 2017, Valencia, Spain. (INTED Proceedings). S. 5679--5686.

Hansson, A. (2014). Work with school development – a potential boundary zone between activities? : The work over time at a Swedish lower secondary school regar­ding educational integra­tion of ICT from an activity theoretical per­spec­tive.. Paper presented at the NERA 2014 Congress  

Hansson, A. (2011). Going Visible? : Teachers learning at work through the emerging use of wikis.

Hansson, A. (2010). Expected to become digitally competent teachers : Challenges in the case of a Swedish lower secondary school, with an ambition for whole-school development.

Hansson, A. (2009). Three years from the top - The beginning of a professional, expanding learning journey? : European conference of Educational Research, 2009.