Anneli Mårtenson

Spara favorit

Bakgrund

Anneli är socionom och magister i socialt arbete.

Hon undervisar framför allt i juridik, mänskliga rättigheter och NGO´s. Anneli har tidigare arbetat inom kriminalvård, missbrukarvård och under många år verksam som socionom inom Svenska Röda Korset.

Anneli har varit samordnare och projektansvarig för internationella samarbeten (Nordplus och Linnéus Palme) och hon har varit ledamot/vice ordförande i Nordiska Socialhögskolekommitténs arbetsutskott (NOUSA).
IASSW´s representant i organisationskommittén för Världskonferensen Stockholm 2012.
Sammankallande i valberedningen för Förbundet Sveriges Socionomutbildningar (FSSOC).