Ann-Sofie Klareld

Ann-Sofie Klareld

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Akademisk titel: Forskare
  • Avdelning: Institutionen för informationssystem och –teknologi (IST)
  • E-postadress: ann-sofie.klareld@miun.se
  • Besöksadress: Holmgatan 10, Sundsvall
  • Rumsnummer: L511
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Arkiv- och informationsvetenskap

Bakgrund

Jag är doktor i data- och systemvetenskap med inriktning mot arkiv- och informationsvetenskap och verksam vid Avdelningen för informationssystem och –teknologi (IST) i Sundsvall. Jag är medlem av Forum för Digitalisering (FODI).

Forskning

Jag forskar för närvarande inom projektet ISERV.

Undervisning

Jag undervisar i Arkiv- och informationsvetenskap på grund- och avancerad nivå. Jag har även varit gästföreläsare i arkivvetenskap och lärare inom Kandidatprogrammet Digitala kulturer vid Lunds universitet. Jag handleder studenter som skriver uppsats på C- och Mastersnivå vid Lunds Universitet, Södertörns högskola och Uppsala Universitet. Jag har därtill innehaft uppdrag som sensor for kandidatutbildningen i arkivvetenskap vid Oslo Metropolitan University.

Övrigt

Jag är medlem av IRFD Network Digitization and the Future of Archives (2018-2021), som organiseras via Aalborg universitet.

Forskningsprojekt

Pågående

ISERV - Information för (e-)tjänster

Avslutade

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Klareld, A. , Forsström, S. & Engvall, T. (2019). Blockchainteknologi och arkiv. Nordisk Arkivnyt, : 1, ss. 46-47.  

Klareld, A. (2018). Recordkeeping in an outsourcing public agency. Records Management Journal, vol. 28: 1, ss. 99-114.  

Klareld, A. & Lindblad-Gidlund, K. (2017). Rethinking archives as digital : The consequences of ‘paper minds’ in illustrations and definitions of ‘e-archives’. Archivaria, vol. 83: Spring, ss. 81-108.

Klareld, A. (2016). “The information has moved away from home” : Conceptions about how an outsourcing policy affects public records management. International Journal of Public Information Systems, vol. 12: 1, ss. 22-38.    

Klareld, A. , Samuelsson, G. , Berggren, S. , Olsson, A. & Anderson, K. (2015). Fem röster om projektet GoInfo. Arkiv, , ss. 14-15.

Klareld, A. (2015). Internationell workshop för doktorander i Marburg. Nordisk Arkivnyt, : 3, ss. 146

Klareld, A. (2015). "Isn't it information assets we're really talking about?" : A discourse analysis of a panel discussion on e-archives. Archives and records, vol. 36: 2, ss. 167-178.  

Klareld, A. (2015). Swedish National Archivist Björn Jordell's welcome speech at the Second European Team meeting of InterPARES Trust, Stockholm, May 2014. Nordisk Arkivnyt, : 4, ss. 200-201.

Klareld, A. (2015). The ‘Middle Archive’ : Exploring the Practical and Theoretical Implications of a New Concept in Sweden. Records Management Journal, vol. 25: 2, ss. 149-165.    

Klareld, A. (2014). En arkivintensiv vecka i Pittsburgh, USA. Nordisk Arkivnyt, : 3, ss. 134-136.

Klareld, A. (2014). "Som luften vi andas". Arkiv, : 1, ss. 30-32.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Klareld, A. (2017). Closer Together or Further Apart? : Public administration and archives in the digital age. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 269)  

Konferensbidrag

Klareld, A. (2015). Proactivity postponed? ‘Capturing’ records created in the context of e-government – a literary warrant analysis of the plans for a national e-archive service. I Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). (Lecture Notes in Computer Science). S. 334--347.    

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Klareld, A. (2015). Adapting Official Archives Management to the Context of E-Government. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet / Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University licentiate thesis : 114)  

Rapporter

Anderson, K. , Samuelsson, G. , Berggren, S. , Kallberg, M. , Klareld, A. & Olsson, A. (2016). Projektet God Informationsförvaltning. Sundsvall : Mittuniversitetet (Arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet 2016:1).  

Samuelsson, G. , Klareld, A. & Hellmer, E. (2016). SLUTRAPPORT En effektiv digital informationshantering. Stockholm : Trafikverket (Trafikverket 2017:109).