Antti Haapala

  • Avdelning: Institutionen för Ingenjörsvetenskap, Matematik och Ämnesdidaktik (IMD)
  • E-postadress: antti.haapala@miun.se

Sidan uppdaterades 2023-02-09