Åsa Lang

Åsa Lang

  • Avdelning: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
  • E-postadress: asa.lang@miun.se
  • Ort: Sundsvall

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Daunfeldt, S. -. , Elert, N. & Lang, Å. (2012). Does Gibrat's law hold for retailing? : Evidence from Sweden. Journal of Retailing and Consumer Services, vol. 19: 5, ss. 464-469.