Åsa Lind Chong

  • Avdelning: Institutionen för ekoteknik och hållbart byggande (EHB)
  • E-postadress: asa.lindchong@miun.se
  • Ort: Östersund