Åsa Viklund

Spara favorit

Jag är fakultetsadministratör på Avdelningen för utbildningsvetenskap. Jag sköter också mötesadministration till lärarutbildningsorganen.

Övrigt


Samverkanskontakt UTV, Mötesadministratör lärarutb.organen, DiVA