Åsa von Schoultz

Spara favorit

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

von Schoultz, Å. & Wass, H. (2016). Beating Issue Agreement : Congruence in the Representational Preferences of Candidates and Voters. Parliamentary Affairs, vol. 69: 1, ss. 136-158.  

Bengtsson, Å. & Christensen, H. (2016). Ideals and Actions : Do Citizens’ Patterns of Political Participation Correspond to their Conceptions of Democracy?. Government and Opposition, vol. 51: 2, ss. 234-260.  

von Schoultz, Å. (2015). Nordic Research on Political Behaviour. Scandinavian Political Studies, vol. 38: 4, ss. 342-368.  

Kapitel i böcker, del av antologier

von Schoultz, Å. (2017). Party Systems and Voter Alignments. I The SAGE Handbook of Electoral Behaviour : Volume 2. Sage Publications. S. 30-55.  

Ehrhart, A. , von Schoultz, Å. & Wallman Lundåsen, S. (2017). Utökat deltagande : En väg mot en mer hållbar demokrati?. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 89-95.  

von Schoultz, Å. (2016). Passing through the Eye of the Needle : Individual Electoral Success in Finnish Parliamentary Elections. I The Changing Balance of Political Power in Finland. Stockholm : Santérus Academic Press Sweden. S. 163-188.

von Schoultz, Å. (2016). Puolueiden puheenjohtajien merkitys äänestyspäätöksen kannalta. I Poliittisen osallistumisen eriytyminen : Eduskuntavaalitutkimus 2015. Helsingfors : Justitieministeriet (Utredningar och anvisningar). S. 159-176.  

von Schoultz, Å. (2015). Förändringar i det politiska landskapet. I Makten att kombinera : Utmaningar, vägval och handlingskraft i Svenskfinland. Helsingfors : Svenska Kulturfonden. S. 227-247.  

Rapporter

Ehrhart, A. , Wallman Lundåsen, S. & von Schoultz, Å. (2017). Mellanvalsdemokrati –ett invånarperspektiv.