Atle Morseth Edvinsson

Atle Morseth Edvinsson

Universitetsadjunkt|Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Akademisk titel: Jurist
  • Avdelning: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
  • Telefon arbete: +46101427857
  • E-postadress: atle.morsethedvinsson@miun.se
  • Besöksadress: Kunskapens väg 8, 831 25 Östersund
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Juridik

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)

Undervisning

Jag undervisar på Förvaltningsjuridiska programmet, på kurser i juridik inom andra program och på fristående kurser som Jöken.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Karlsson, R. & Morseth Edvinsson, A. (2021). Molntjänster och staten : en diskussion om röjandebegreppet i offentlighets- och sekretesslagen. Förvaltningsrättslig Tidskrift, : 5, ss. 855-888.