Henrik Brandén

Universitetspedagogisk utvecklare|Educational developer

Som universitetspedagogisk utvecklare arbetar jag med universitetsövergripande pedagogisk utveckling och med undervisning i högskolepedagogik. Min bakgrund är inom det teknisk-naturvetenskapliga området. Jag är disputerad i numerisk analys och har många års erfarenhet av forskning och undervisning inom beräkningsmatematik. Jag har också en magister i sociologi där kurser i pedagogik och arbetslivspedagogik ingår.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Brandén, H. (2022). Grid independent convergence using multilevel circulant preconditioning : Poisson’s equation. BIT Numerical Mathematics, vol. 62: 2, ss. 409-429.    

Sidan uppdaterades 2023-09-21