Maria Bogren

Universitetslektor|Senior Lecturer

Tjänstledig från och med 1 mars 2021, men finns kvar på MIUN som bland annat handledare.

Bakgrund

Jag har arbetat vid Mittuniversitetet, i olika befattningar, sedan 2002. Mitt avhandlingsarbete handlar om företagande kvinnor och socialt kapital, och jag disputerade 2015. Tidigare har jag en licentiatexamen i företagsekonomi, inom organisationsteori, samt en magisterexamen i företagsekonomi och en kandidatexamen i sociologi. Dessutom har jag examen från linjen för Personal- och arbetslivsfrågor, där både sociologi och psykologi ingår. För närvarande arbetar jag som lärare i företagsekonomi.

Forskningsområden

Mitt forskningsintresse är brett. Framför allt rör det sig inom entreprenörskapsområdet inklusive kvinnors entreprenörskap, livsstilsentreprenörer, socialt kapital och nätverkande. Jag har även genomfört studier inom småföretagande i gröna näringar, hållbarhet och konsumentbeteende. Dessutom är jag intresserad av organisationsteoretiska frågor, rörande exempelvis temporära organisationer, och småföretagande inom turismsektorn.

Undervisning

Jag undervisar främst på kurser inom organisationsteori/ledarskap och marknadsföring, men jag ansvarar sedan många år även för kursen Personal och ekonomi. Jag undervisar på samtliga nivåer samt handleder uppsatser, gärna inom organisationsteori och entreprenörskap.

Forskningsprojekt

Pågående

Stora hållbara etableringar

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Bogren, M. & Sörensson, A. (2021). Tourism companies’ sustainability communication : creating legitimacy and value. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, vol. 21: 5, ss. 475-493.    

Sörensson, A. & Bogren, M. (2020). Organizing an entrepreneurial learning programme : The role of people, process and place. Industry & higher education, vol. 34: 1, ss. 13-23.  

Sörensson, A. , Bogren, M. & Schmudde, U. (2019). How do Cities of Different Sizes in Europe Work with Sustainable Development?. International Journal of Design & Nature and Ecodynamics, vol. 14: 4, ss. 287-298.    

Sörensson, A. , Bogren, M. & Cawthorn, A. (2019). Sustainability Information in Large-sized Companies in Europe : Does National Culture Matter?. The International Journal of Sustainability in Economic, Social and Cultural Context, vol. 15: 1, ss. 45-62.  

Sörensson, A. , Bogren, M. & Cawthorn, A. (2019). Tourism Entrepreneurs with Nature-Based Businesses in Sweden : The Role of the Lifestyle and the Place. Athens Journal of Tourism, vol. 6: 4, ss. 211-224.    

Rennemo, Ø. , Widding, L. Ø. & Bogren, M. (2017). Business growth through intentional and non-intentional network processes. Journal of Small Business and Enterprise Development, vol. 24: 2, ss. 242-260.    

Bogren, M. & von Friedrichs, Y. (2016). Trust building processes in women’s entrepreneurship. Journal of Enterprising Communities, vol. 10: 1, ss. 70-100.  

Bogren, M. , von Friedrichs, Y. , Rennemo, Ø. & Widding, L. Ø. (2013). Networking women entrepreneurs : fruitful for business growth. International Journal of Gender and Entrepreneurship, vol. 5: 1, ss. 60-77.  

Doktorsavhandlingar

Bogren, M. (2015). Socialt kapital - relationer och tillit - för utveckling av kvinnors företagande. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 227)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Sörensson, A. & Bogren, M. (2023). Bringing the traditional farm into the digital era : entrepreneurship with digitalization and diversification. I Cases on Digital Entrepreneurship. Edward Elgar Publishing. S. 75-89.  

Sörensson, A. , Bogren, M. & Lundström, A. (2023). Social Entrepreneurship for Sustainable Development in Sparsely Populated Areas. I SDGs in the European Region. Springer (Implementing the UN Sustainable Development Goals – Regional Perspectives).  

Sörensson, A. , Bogren, M. & Schmudde, U. (2021). Effects of the Coronavirus Pandemic on Swedish Tourism Firms and their Sustainability Values. I Corporate Responsibility and Sustainability during the Coronavirus Crisis : International Case Studies. Palgrave Macmillan. S. 77-101.  

Bogren, M. (2015). Social capital for business development – developing relationships and trust in development programs for women entrepreneurs.. I Social Capital and Development Trends in Rural Areas. Vol. 10 : The Role of Social Entrepreneurship and Social Capital in Rural Renewal. Jönköping : Jönköping International Business School (Social Capital and Development Trends in Rural Areas).

Bogren, M. & Mørkved, B. P. (2013). Den kvinnelige entreprenøren - utvikling av foretakeridentitet. I Kvinnors företag och företagande kvinnor : Tillväxtentreprenörer i Skandinavien. Trondheim : Akademika forlag. S. 109-136.

Bogren, M. , Rennemo, Ø. & Widding, Ø. (2013). Nettverkets betydning for utvikling og vekst i kvinners entreprenørskap. I Kvinnors företag och företagande kvinnor : Tillväxtentreprenörer i Skandinavien. Trondheim : Akademika forlag. S. 155-179.

Bogren, M. (2008). With the target groups as partners. I Partnership : As a Strategy for Social Innovation and Sustainable Change. Stockholm : Santérus Academic Press Sweden. S. 121-138.

Konferensbidrag

Sörensson, A. , Jansson, A. , Faith-Ell, C. , Lindvert, M. & Bogren, M. (2023). Success Factors to Consider for Rural Municipalities when Establishing Large Scale Industrial Parks. I Ruralities and Regions in Transition.

Sörensson, A. , Jansson, A. , Faith-Ell, C. , Lindvert, M. & Bogren, M. (2023). Sustainable large industrial parks : Factors affecting municipalities when large industrial parks are established. Paper presented at the ICSR2023 Bucharest, Romania, sep 14-15, 2023

Sörensson, A. , Bogren, M. & Lundström, A. (2022). Social entrepreneurship and responsibility as driving forces in sparsely populated areas - the case of Agenda 2030. Paper presented at the ICSR 2022 : 9th International Conference on Social Responsibility, Ethics and Sustainable Business 15-16 September, Östersund, Sweden.

Bogren, M. (2021). Svenska livsstilsentreprenörer på Gran Canaria : En mellan-grupp på arbetsmarknaden. I FALF 2021 Konferensbok.  

Sörensson, A. & Bogren, M. (2021). Swedish tourism firms survival through innovation during a pandemic - the sustainability dimensions under the COVID-19 outbreak. Paper presented at the Contemporary challenges in tourism and recreation (IV), Poznan, Poland, November 18-19, 2021.

Sörensson, A. , Bogren, M. & Schmudde, U. (2019). How do Cities of Different Sizes in Europe Work with Sustainable Development?. Paper presented at the Sustainable City 2019, Valencia, Spain, 1–3 October 2019

Sörensson, A. & Bogren, M. (2019). Large sized tourism companies and their sustainability efforts – Do they really do their best?. Paper presented at the 28th Nordic Symposium on Tourism an Hospitality Research, Roskilde University, Denmark, October 23-25, 2019

Bogren, M. & Lindvert, M. (2019). Lifestyle entrepreneurs in a new country – depending on social and human capital. Paper presented at the RENT, Berlin, Germany, 28-29 nov 2019

Sörensson, A. , Bogren, M. & Cawthorn, A. (2019). Lifestyle Entrepreneurs within Nature-Based Businesses in Sweden. Paper presented at the Atiner 15th Annual International Conference on Tourism, 10-13 June 2019, Athens, Greece

Sörensson, A. , Cawthorn, A. & Bogren, M. (2019). Sustainability Information Provided by Businesses in Sweden : Differences between categories in nature-based industries?. Paper presented at the E2HS3-19, Milano 5-7 Aug  

Bogren, M. (2019). Swedish lifestyle entrepreneurs on Gran Canaria – do they really create something new?. Paper presented at the Tourism in Islands in the XXI Century: Dynamics and Challenges. La Orotava, Tenerife, 25-27 nov 2019

Bogren, M. & Sörensson, A. (2018). Creating tourism experiences from food products. I Destination Dynamics 2018 : Abstract book.

Bogren, M. & Sörensson, A. (2018). Diversified nature based businesses : how and why do entrepreneurs create tourism businesses?. I NCSB, Luleå, Sweden, May 23-25, 2018.

Sjödin, U. & Bogren, M. (2018). Management of Self-management in Governmental mentoring programs for entrepreneurs. Paper presented at the ISBE 2018, Birmingham, England, November 7-8, 2018.

Sörensson, A. , Bogren, M. & Cawthorn, A. (2018). New directions for entrepreneurs within nature based business – the obstacles and possibilities with tourism.. Paper presented at the 27th Nordic Symposium, Alta, Norway, September 24-26, 2018

Bogren, M. (2018). Social capital for the development of women´s enterprises. Paper presented at the ISBE, Birmingham, United Kingdom, November 7-8, 2018

Bogren, M. (2018). Social capital with relationships and trust – for the development of women´s businesses. Paper presented at the GENSIG Confreat, Aarhus, Denmark, July 11-13, 2018

Sörensson, A. , Bogren, M. & Cawthorn, A. (2018). Sustainability among large sized companies in Europe - Are there national differences in their sustainability information?. Paper presented at the 21st Uddevalla Symposium 2018, Luleå, Sweden, June 14-16, 2018

Bogren, M. , Cawthorn, A. & Sörensson, A. (2018). Sustainability among Large Sized Companies in Europe : Are there National Differences in their Sustainability Information?. I Uddevalla Symposium 2018 : Diversity, Innovation, Entrepreneurship - Regional, Urban, National and International Perspectives: Revised papers first presented at the 21 st Uddevalla Symposium 14-16 June, 2018, Luleå, Sweden.. S. 149--164.

Bogren, M. , Hernik, J. , Martínez Jiménez, R. & Sörensson, A. (2017). Entrepreneurial support systems and potential entrepreneurs´ knowledge of them. Paper presented at the XXXI RENT CONFERENCE – RESEARCH IN ENTREPRENEURSHIP AND SMALL BUSINESS, Lund, Sweden, November 15-17, 2017

Sörensson, A. , Bogren, M. & Cawthorn, A. (2017). Lifestyle Entrepreneurs within Nature Based Businesses in Sweden : Motives and Challenges for the Future?. Paper presented at the ISBE Belfast, 8-9 nov, 2017

Sörensson, A. & Bogren, M. (2016). Entrepreneurial learning – The role of the process, the people and the place. Paper presented at the Council for Hospitality Management Education Conference (CHME), May 4-6, 2016, Belfast, UK

Dalborg, C. & Bogren, M. (2016). Growth in women´s businesses in the light of time. Paper presented at the Diana International Research Conference 2016 Theme: Gender in family business & Gender and innovation Nord University, Bodø, Norway, June 12-14, 2016

Sörensson, A. , Dalborg, C. & Bogren, M. (2016). National branding : What role does food play?. I Valuing and Evaluating Creativity for Sustainable Regional Development Östersund September 11-14, 2016 Proceedings. Östersund : . S. 38--38.  

Sörensson, A. , Bogren, M. & Dalborg, C. (2016). Nature Based Businesses – Long Term Sustainable Businesses?. Paper presented at the The 5th international conference on social responsibility, ethics, and sustainable business (ICSR), October 6-7, 2016, Milan, Italy

Bogren, M. (2016). Socialt kapital för utveckling av företag och regioner. Paper presented at the FALF, Östersund, 13-15 juni, 2016

Sörensson, A. & Bogren, M. (2016). The digital arena: tourists´ information search prior to their trip. Paper presented at the ATLAS Annual Conference 2016 Tourism, Lifestyles and Locations Canterbury, United Kingdom, 14-16 September, 2016

Sörensson, A. & Bogren, M. (2016). Tourists´ use of internet sources – can the information be trusted?. Paper presented at the 25th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research - Balancing Dichotomies Turku, Finland, September 28th-30th 2016

Sörensson, A. & Bogren, M. (2015). Cultural differences among tourists’ travel behavior with focus on their information search prior to their trip.. Paper presented at the The 24th Nordic Symposium of Tourism and Hospitality, Reykjavik Iceland, October 1-3 2015

Bogren, M. & Dalborg, C. (2015). Entrepreneurship - the creation of temporary organizations?. Paper presented at the RENT conference XXIX, 18-20 nov 2015, Zagreb, Croatia.

Bogren, M. & von Friedrichs, Y. (2014). Arranging for social capital within development projects for women entrepreneurs. Paper presented at the 18th Nordic Conference on Small Businesses (NCSB) Research 14-16 May 2014, Bodø, Norway, 14-16 May.

Bogren, M. (2014). Social capital for business development : Deve­lo­­ping relations and trust in development programs for women entrepreneurs. Paper presented at the The 11th Workshop on Social Capital and Development Trends in the Swedish and Japanese Countryside with special subtheme: Social Entrepreneurship for development of non-metropolitan and rural areas, Östersund, Sweden, 21-22 augusti 2014

Bogren, M. & von Friedrichs, Y. (2013). Social capital in women´s entrepreneurship : designing projects for business growth. Paper presented at the Nordic Academy of Management conference,Reykjvik, Iceland,21-23 August 2013

Rennemo, Ø. , Widding, Ø. & Bogren, M. (2012). Building credibility through networking : a way for women entrepreneurs to grow. Paper presented at the RENT 2012, Lyon, France, November 21-23, 2012

Bogren, M. (2012). Unexpected relations in the expected network. Paper presented at the 17th Nordic Conference on Small Business, Helsinki, Finland, May 23-25, 2012

Bogren, M. & von Friedrichs, Y. (2011). Managing business network processes in women´s entrepreneurship – a challenging task. Paper presented at the NFF, August 20-24, Stockholm 2011.

Bogren, M. , von Friedrichs, Y. , Rennemo, Ø. & Widding, Ø. (2011). Networking women entrepreneurs : a fruitful base for business growth?. Paper presented at the ICSB Word Conference, Stockholm

Bogren, M. & Westerdahl, S. (2011). Organizations in cooperation within Development Partnerships : The impact of organizational fields and institutions. Paper presented at the 27th EGOS Colloquium, Gothenburg, July 6–9, 2011

Licentiatavhandlingar

Bogren, M. (2010). EN UTOPISK IDÉ? : Medverkan på (o)lika villkor i utvecklingspartnerskap. Lic.-avh. Östersund : Mid Sweden University, 2010 (Mid Sweden University licentiate thesis : 53)  

Rapporter

Sörensson, A. , Jansson, A. , Faith-Ell, C. , Lindvert, M. & Bogren, M. (2023). Förstudie Stora hållbara etableringar : Faktorer som påverkar kommuner i samband med stora etableringar.

Sidan uppdaterades 2023-11-28