Beatrice Ohlsson

Ekonomispecialist|Financial Specialist

  • Tjänstetitel: Ekonomispecialist
  • Avdelning: Ekonomiavdelningen (EKO)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428458
  • E-postadress: beatrice.ohlsson@miun.se
  • Rumsnummer: K208
  • Ort: Sundsvall

Övrigt

Budget, prognos, bokslut, uppföljning, projektredovisning, stöd och rådgivning.

Sidan uppdaterades 2022-11-18