Birgitta Björklund

Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för omvårdnad (OMV)
  • Telefon arbete: 010-1428857
  • E-postadress: birgitta.bjorklund@miun.se
  • Besöksadress: Studiegången 5
  • Rumsnummer: K346
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Omvårdnad