Birgitta Hemmingsson

Universitetspedagogisk utvecklare|Educational Developer

  • Tjänstetitel: Universitetspedagogisk utvecklare
  • Annan titel: Lärandestöd
  • Ansvarsområde: Pedagogisk utveckling
  • Avdelning: Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1427939
  • E-postadress: birgitta.hemmingsson@miun.se
  • Ort: Östersund

Arbetet som pedagogisk utvecklare på ett universitet är brett och omfattar många delar, som t.ex. systemutveckling av system för lärande, teknikstött lärande, och stöd för kursutveckling och utveckling av nya arbetsformer. Många uppgifter är strategiska och påverkar hela myndigheten. I arbetet ingår omvärldsbevakning och det görs t.ex. med ordförandeskapet i nätverket för IT i högre utbildning, ITHU, ithu.se, och som styrgruppsmedlem i nätverket Rum för lärande, rumforlarande.se. Som styrgruppsmedlem i nätverket TF-EDU på GÉANT, https://wiki.geant.org/pages/viewpage.action?pageId=108018347, finns möjlighet att bevaka det pan-europeiska perspektivet på utbildningsstödjande tjänster. Som uthyrd till UKÄ som konsult för virtuella konferenser ges möjlighet att vara delaktig i den utveckling som nu sker i snabb takt inom området.

Bakgrund

Har tidigare arbetat bl.a. som sjuksköterska i Sverige och Norge och som IT-lärare på komvux och gymnasiet. Också arbetat i egen firma med webbutveckling/IT-konsultationer. Kom till Mittuniversitetet 2007 som lärare i sjuksköterskeutbildningen. Började 2011 som koordinator vid UB/LRC. Från 2016 är titeln universitetspedagogisk utvecklare, en titel som korrelerar bättre mot arbetsinnehållet. Arbetade 2017-2020 som produktägare för mediatjänster på SUNET.

Övrigt

Publikationer och konferensbidrag:

Hemmingsson, Birgitta. The Learning Resource Center and interactive teaching at Mid Sweden University. Active in Languages Inter-Active in Teaching. Philological School of Higher Education in Wroclaw, Poland, October 24-25 2015.

Hemmingsson, Birgitta, Dafgård, Lena, Brinkfeldt, Niklas, Karonen, Johan, Creelman, Alastair. Supporting Development of Digital Learning Spaces in Three Dimensions, EDEN 2018 Annual Conference, 17-20 June 2018 in Genoa, Italy: Exploring the Micro, Meso and Macro. Navigating between dimensions in the digital learning landscape : 2018. Konferensbidrag.

Amft, A., Creelman, A., Hemmingsson, B., & Schneider, M. (2020). Organising Digital Conferences. EDEN Nap webinar March 2020.

Hemmingsson, B., Schneider, M., Creelman, A., & Kikkenborg, E. (2020). Sustainable conferences. Virtual Conferences’ positive impact on the environment and on knowledge sharing. Konferensbidrag TNC2020

Andra publikationer: https://www.uka.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2019-10-10-overvaldigande-gensvar-pa-virtuell-konferens-om-hogskolepedagogisk-utveckling.html

Sidan uppdaterades 2021-11-24