Bizz Sjöblom

  • Avdelning: Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)
  • E-postadress: bizz.sjoblom@miun.se
  • Ort: Sundsvall