Börje Harnesk

Spara favorit

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Harnesk, B. (2003). Timrås Gud : En lagläsares auktoritetsproblem i 1600-talets Norrland. Personhistorisk tidskrift, : 2, ss. 133-148.

Harnesk, B. (2002). Den svenska modellens tidigmoderna rötter?. Historisk tidskrift, : 1, ss. 78-90.

Artiklar, recensioner

Harnesk, B. (2015). ... dangers for the state of the most difficult type : Political prisoners at Langholmen 1880-1950. Historisk Tidskrift (S), vol. 135: 2, ss. 357-359.

Harnesk, B. (2004). Gutniskt, danskt, svenskt - identitet och politisk kultur på Gotland : Recension av Lerbom, Jens, mellan två riken : integration, politisk kultur och förnationella identiteter på Gotland 1500-1700. Historisk Tidskrift, , ss. 648-655.

Kapitel i böcker, del av antologier

Harnesk, B. (2009). Everyday Resistance and the Hidden Transcript in Seventeenth-Century Sweden. I Hopes and Fears for the Future in Early Modern Sweden, 1500-1800, ed. by Petri Karonen. Helsinki : Finnish Literature Society (Studia Historica). S. 250-262.

Harnesk, B. (2009). Småstadspolitik före och efter rikets delning. I Stormvindar - en bok om ödesåret 1809. Stockholm : Riksarkivet (Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven). S. 268-286.

Harnesk, B. (2004). Fogdarna och våldet. I Blickar bakåt : Elva uppsatser om ett förgånget nu. Härnösand : Inst. för humaniora (Rapport / Institutionen för humaniora, Härnösand och Östersund).

Samlingsverk (redaktör)

Harnesk, B. (ed.) (2003). Maktens skiftande skepnader : Studier i makt, legitimitet och inflytande i det tidigmoderna Sverige. Umeå : Inst. för historiska studier, Umeå universitet (Historiska perspektiv ).