Bosse Boden

Spara favorit

Bakgrund

Efter avslutad idrotts- och fritidsledarutbildning i Östersund och en anställning vid Göteborgs fritidsförvaltning följde nya studier för mig. Efter ett drygt tiotal år som gymnasielärare disputerade jag 1995 på en ekonomisk historisk avhandling om en jämtländsk företagarverksamhet och dess omvärld mellan 1920-1990.

Forskningsområden

Mitt intresse för företagande och regional utveckling förde in mig på turismens område.
- Destinationsutveckling
- Klimat
- Regional tillväxt.

Undervisning

Sedan 1995 har jag varit knuten till Mittuniversitetet i Östersund som lärare vid turismprogrammet.

Publikationer

Doktorsavhandlingar

Boden, B. (1995). En jämtländsk företagarverksamhet och dess omvärld : Sven O Perssons företagande 1920-1990.. Diss. Umeå : Univ., 1995 (Umeå studies in economic history : 18)

Kapitel i böcker, del av antologier

Bodén, B. (2007). Åre - en turistdestination med anor.. I Utveckla turistdestinationer : ett svensk perspektiv. Uppsala : Uppsala Publishing House/Konsultförlaget. S. 347-.

Bodén, B. & Ankre, R. (2005). Turism i skärgården. I Målkonflikter mellan natur, kultur och turism. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Utredningsserien / European Tourism Research Institute). S. 43-49.

Boden, B. & Rosenberg, L. (2001). Hur studera turistdestinationers utveckling? : Analytiska överväganden utifrån en förstudie av sex svenska vintersportområden i den svenska fjällkedjan.. I Nordisk turisme i et regionalt perspektiv. Stockholm : Nordregio (Nordregio working paper). S. 172-.

Boden, B. (2000). Avreglering och de kommunala energiföretagen : en studie av tre kommunala elföretag på 1990-talets elmarknad.. I Dragkampen om vattenkraften : studier kring en omstridd naturresurs. Östersund : Mitthögskolan. S. 255-.

Boden, B. (2000). Turismen och älvarna : En studie om det strömmande vattnets betydelse för turistnäringens utveckling i två norrländska älvdalar.. I Dragkampen om vattenkraften : studier kring en omstridd naturresurs. Östersund : Mitthögskolan. S. 255-.

Boden, B. (1994). Näringslivets och företagandets villkor i Jämtlands län 1880-1945. I -vår lott och arvedel! : en antologi om Jämtland. Östersund : Mitthögskolan. S. 55-100.

Konferensbidrag

Fuchs, M. & Boden, B. (2011). Sustainable, Fair and Agreed - Financing DMOs in spite of the Global Economic Crisis : Some Evidences from Sweden. I Coping with Global Climate Change : Strategies, Policies and Measures for the Tourism Industry. Bolzano : . S. 155--172.

Boden, B. (2001). Studying the Development of Tourism Destinations : the 10th Nordic Tourism Research Conference, 18-20 okt 2001, Vasa Finland.

Boden, B. (2000). Avreglering på elmarknaden. : En studie om förändringar på 1990-talets elmarknad och tre kommunala elföretag.. I Tankar kring lokal och regional utveckling inför det nya årtusendet : antologi från Forskarforum 1999. Östersund : (Rapport). S. 314-

Rapporter

Wall-Reinius, S. , Ankre, R. , Dahlberg, A. , Bodén, B. & Laven, D. (2016). Intressemotsättningar och utmaningar i multifunktionella landskap : studier kring buller, vindkraft och naturskydd i Jämtlandsfjällen. Östersund : Mid Sweden University (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2016:7).    

Boden, B. (2016). Vindkraft och miljömålet Storslagen fjällmiljö. Östersund : Mid Sweden University (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2016:5).  

Wall Reinius, S. , Dahlberg, A. , Ankre, R. , Bodén, B. & Laven, D. (2015). Bortom konflikter i fjällen. Utmaningar i multifunktionella landskap. Stockholm : Naturvårdsverket (Storlagen Fjällmiljö ).  

Wall-Reinius, S. , Olausson, F. , Ankre, R. , Dahlberg, A. , Lexhagen, M. , Lundberg, C. , Sandell, K. & Bodén, B. (2015). Undersökning bland besökare i södra Jämtlandsfjällen sommaren 2013. Östersund : Mittuniversitetet (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2015:2).  

Fredman, P. , Wall-Reinius, S. , Sandell, K. , Lundberg, C. , Lexhagen, M. , Bodén, B. & Dahlberg, A. (2014). Besök och besökare i fjällen : Resultat från en undersökning avseende svenskarnas fritidsaktiviteter i fjällen, besök i olika fjällområden, landskapsrelationer, fjällen i sociala medier, upplevelser av vindkraft och attityder till skyddad natur. Östersund : Mittuniversitetet (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2014:3).  

Bodén, B. (2014). Lokal nytta av Vindkraft. Östersund : Mid Sweden University (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2014:6).  

Svensson, B. , Bodén, B. & Fuchs, M. (2012). Turismens betydelse : Litteraturöversikt över forskning kring destinationsutveckling. Östersund : (Tillväxtanalys Dnr 2012/010).  

Bodén, B. (2010). Resande och fjällturism : En utredning om tillgänglighet och expansion i sex turistorter i Dalarna och Jämtland. Östersund : Mittuniversitetet (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2010:25).  

Bodén, B. (2009). Rättvisa och transparanta avgiftssystem : En studie om lokala destinationsbolag och deras medlemsavgifter. Östersund : ETOUR (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2009:22).  

Bodén, B. (2009). Vindkraft i Jämtland : En studie relaterad till turism. Östersund : ETOUR (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2009:21).  

Bodén, B. (2007). Naturbaserad turism och klimatförändring. Östersund : ETOUR (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2007:17).  

Bodén, B. , Grängsjö, P. , Pettersson, R. & Svensson, B. (2006). Kunskapsdriven turismutveckling i Västernorrland : Rapport från en förstudie. Östersund : ETOUR (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2006:32).  

Bodén, B. & Rosenberg, L. (2004). Kommersiell turism och lokal samhällsutveckling : En studie av sex svenska fjälldestinationer. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2004:15).

Boden, B. (1997). Bygdemedlens användning i Jämtlands län 1970-1996.. Östersund : Mitthögskolan/Vattenregleringsföretagen

Boden, B. (1996). 1990-talets ekonomiska kris i ett långsiktigt regionalt perspektiv : Jämtlands län 1880-1995.. Östersund : Mitthögskolan, Institutionen för turismvetenskap (Rapport / Mitthögskolan, Institutionen för turismvetenskap 1996:9).