Britt Bäckström

Universitetslektor

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Avdelning: Institutionen för omvårdnad (OMV)
  • E-postadress: britt.backstrom@miun.se
  • Rumsnummer: D226
  • Ort: Sundsvall

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Häggström, M. , Bäckström, B. , Vestling, I. , Hallin, K. , Segevall, C. & Kristiansen, L. (2017). Overcoming reluctance towards High Fidelity Simulation : a mutual challenge for nursing students’ and faculty teachers. Global Journal of Health Science, vol. 9: 7, ss. 127-137.    

Östlund, U. , Bäckström, B. , Saveman, B. -. , Lindh, V. & Sundin, K. (2016). A Family Systems Nursing Approach for Families Following a Stroke : Family Health Conversations. Journal of Family Nursing, vol. 22: 2, ss. 148-171.  

Hallin, K. , Häggström, M. , Bäckström, B. & Kristiansen, L. (2016). Correlations between Clinical Judgement and Learning Style Preferences of Nursing Students in the Simulation Room. Global Journal of Health Science, vol. 8: 6    

Dorell, Å. , Bäckström, B. , Ericsson, M. , Johansson, M. , Östlund, U. & Sundin, K. (2016). Experiences With Family Health Conversations at Residential Homes for Older People. Clinical Nursing Research, vol. 25: 5, ss. 560-582.  

Hallin, K. , Bäckström, B. , Häggström, M. & Kristiansen, L. (2016). High-fidelity simulation : Assessment of student nurses' team achievements of clinical judgment. Nurse Education in Practice, vol. 19, ss. 12-18.  

Sundin, K. , Bäckström, B. , Lindh, V. , Lindkvist, M. , Saveman, B. & Östlund, U. (2016). Responses after participating in Family Health Conversations in families with a family member who has suffered a stroke : A mixed methods research study. Clinical Nursing Studies, vol. 4: 4, ss. 46-57.    

Östlund, U. , Bäckström, B. , Lindh, V. , Sundin, K. & Saveman, B. .. (2015). Nurses' fidelity to theory-based core components when implementing Family Health Conversations - a qualitative inquiry. Scandinavian Journal of Caring Sciences, vol. 29: 3, ss. 582-590.  

Kristiansen, L. , Häggström, M. , Hallin, K. , Andersson, I. & Bäckström, B. (2015). Svensk översättning, kvalitativ relevansvärdering och kvantitativ reliabilitetstestning av Lasater Clinical Judgment Rubric : Swedish translation, qualitative relevance evaluation and quantitative reliability test of Lasater Clinical Judgment Rubric . Nordic journal of nursing research, vol. 35: 2, ss. 113-122.  

Häggström, M. & Bäckström, B. (2014). Organizing Safe Transitions from Intensive Care. Nursing Research and Practice, : Article ID 175314    

Bäckström, B. & Sundin, K. (2010). The experience of being a middle-aged close relative of aperson who has suffered a stroke – six months after discharge from a rehabilitation clinic. Scandinavian Journal of Caring Sciences, vol. 24: 1, ss. 116-124.  

Bäckström, B. , Asplund, K. & Sundin, K. (2010). The meaning of middle-aged female spouses' lived experience of the relationship with a partner who has suffered a stroke, during the first year postdischarge. Nursing Inquiry, vol. 17: 3, ss. 257-268.  

Bäckström, B. & Sundin, K. (2009). The experience of being a middle-aged close relative of a person who has suffered a stroke, 1 year after discharge from a rehabilitation clinic: A qualitative study. International Journal of Nursing Studies, vol. 46: 11, ss. 1475-1484.  

Bäckström, B. & Sundin, K. (2007). The meaning of being a middle-aged close relative of a person who has suffered a stroke, 1 month after discharge from a rehabilitation clinic. Nursing Inquiry, vol. 14: 3, ss. 243-254.  

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Bäckström, B. (2010). En tillvaro av utanförskap : En longitudinell studie om att vara i medelåldern och närstående till en person som insjuknat i stroke. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 77)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Bäckström, B. (2012). Att vara i medelåldern när en familjemedlem insjuknar i stroke. I Att möta familjer inom vård och omsorg. Lund : Studentlitteratur. S. 179-189.

Konferensbidrag

Bäckström, B. (2011). The meaning of middle-aged female spouses’ lived experience of the relationship to a partner who has suffered a stroke, during the first year post-discharge.. Paper presented at the 10th International. Family Nursing Conference, Making Family Nursing Visible: From knowledge Building to knowledge Translation, Kyoto, Japan, June 25-27

Bäckström, B. & Sundin, K. (2009). The experience of being a middle-aged close relative of a person who has suffered a stroke - six months after discharge from a rehabilitation clinic. Paper presented at the International conference; 9th International Family Nursing Conference. From insights to intervention. The cutting edge of family nursing. June 2-5 2009, Reykjavik, Iceland.

Bäckström, B. & Sundin, K. (2007). The meaning of being a middle-aged close relative of a person who has suffered a stroke, one month after discharge from a rehabilitation clinic : Muntlig presentation. Nationell konferens - Vårdstämman, Stockholm, Sverige.

Bäckström, B. & Sundin, K. (2007). The meaning of being a young close relative of a person who has suffered a stroke, one month after discharge from a rehabilitation clinic : Oral presentation. Nurses at the Forefront: Dealing with the Unexpected. ICN International Conference, 27 May - 1 June 2007,Yokohama, Japan.