Britt-Marie Sohlström

Spara favorit

Bakgrund

Jag utbildade mig till bibliotekarie i Borås 1980-82, och flyttade sedan upp till Jämtland och vårdskolorna i Östersund för ett vikariat. Där blev jag sedan fast, och var bibliotekarie på den landstingskommunala vårdhögskolan fram till den blev statlig och gick in i Mitthögskolan. Sedan 1997 har jag främst jobbat med bibliotekets gemensamma systemdrift.

Övrigt

Jag är verksamhetssamordnare för Bibliotekets avdelning Forskningsnära tjänster vars uppgifter är digital publicering av avhandlingar och rapporter i Diva, registrering av forskningspublikationer i Diva för spridning till nationella/internationella system, arkivering samt bibliometrisk analys. Vi hjälper också forskare/doktorander med systematisk litteratursökning referenshanteringssystem (t.ex. EndNote) och verktyg för val publikationskanaler. Information om synliggörande av publikationer på Internet, Open Access och upphovsrätt.