Camilla Abrahamsson

  • Avdelning: Institutionen för kvalitets- och maskinteknik (KMT)
  • E-postadress: camilla.abrahamsson@miun.se
  • Rumsnummer: Q105a
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Kvalitetsteknik

Bakgrund

Påbörjade forskarutbildningen i kvalitetsteknik hösten 2016. Min grundutbildning är från Uppsala Universitet, där jag 2015 tog en M.Sc i industriell ledning och innovation samt 2013 tog en B.Sc i biomedicin.

Forskningsområden

Min forskning är inriktad på att mäta kundvärde samt effekter av kvalitetsinitiativ och förbättringsarbete inom kommunal verksamhet. Till viss del har jag fördjupat mig inom kvalitetsinitiativet Lean.

Forskning

Forskarstuderar

Övrigt

Arbetar 50% som verksamhetsutvecklare på Åre Kommun. Mobil: 0703466403

Publikationer

Konferensbidrag

Lilja, J. , Abrahamsson, C. , Palm, K. & Hedlund, C. (2018). What Quality Management can Learn from Designers about Being Qualitative. I Proceedings for Pin-C 2018.  

Abrahamsson, C. , Lilja, J. & Hedlund, C. (2017). Towards New Levels of Creating/Improving and Understanding Value in Swedish Municipalities : A Review of Research on Understanding and Creating Value in Municipal Quality Development by Qualitative Approaches (and Co-Creation). Paper presented at the 20th QMOD Conference, Helsingör, Denmark, 4-7 August, 2017