Carina Asplund

Spara favorit

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Asplund, C. (2009). Samhällsentreprenörer för lokal och regional utveckling. I Samhällets entreprenörer : En forskarantologi om samhällsentreprenörskap. Stockholm : KK-stiftelsen. S. 197-213.  

Asplund, C. (2009). Societal Entrepreneurs for Local and Regional Development. I Entrepreneurship in the Name of Society : Reader´s digest of A Swedish Research Antology. Stockholm : Knowledge Foundation. S. 63-66.