Carina Bång

Carina Bång

  • Avdelning: Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)
  • E-postadress: carina.bang@miun.se
  • Ort: Östersund