Carl Westergren

Carl Westergren

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Akademisk titel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
  • Telefon arbete: +46101428675
  • E-postadress: carl.westergren@miun.se
  • Forskningscentra: Centrum för forskning om ekonomiska relationer
  • Anställd vid ämnet: Företagsekonomi