Catharina Höijer

Spara favorit

Publikationer

Doktorsavhandlingar

Höijer, C. A. (2004). Vad har du lärt dig idag? : En studie om villkor för kunskapsbildning i det dagliga löpande arbetet ur ett miljöpedagogiskt perspektiv. Diss. Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, 2004 (Doktorsavhandlingar från Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet : 126)

Rapporter

Sundgren Grinups, B. (. , Bekkengen, L. , Lundberg, B. & Höijer, C. A. (2004). Den bortglömda hälsans folk : Rapport från projekt "Långtidsfrisk i Värmland - ett vardagsbaserat hälsoarbete". Karlstads universitet (Karlstad University Studies 2004:50).