Cathrine Berggren

Spara favorit

Bakgrund

Examen vid Bibliotekshögskolan 1993 (Borås), Magisterexamen i historia 2016 (MIUN). Har läst pedagogikkurser motsvarande 50hp (Umeå, Uppsala, Örebro), rättsvetenskap 30hp (MIUN).

I januari 1995 började min anställning som bibliotekarie vid dåvarande Mitthögskolan. Under flera år var jag kontaktbibliotekarie för företagsekonomi och nationalekonomi samt ingick i dåvarande tvärgrupp för undervisning vid biblioteket bestående av kollegor från samtliga campusbibliotek med uppdrag att utveckla undervisningen i informationssökning för studenterna.
Under åren 2001-2006 fanns jag med i teamet "Forum för flexibelt lärande" vid universitetet. Mitt huvudsakliga uppdrag var att stödja lärare i användning av bibliotekets resurser i flexibel utbildning: hur e-litteratur och handledning i informationssökning kan integreras i kurser via Internet men också på plats. Ansvarade även för "Flexwebben" med material, tips och råd för lärare. Jag var också kopplad till DISTUM med bibliotekarieuppdrag.
År 2002-2003 samordnade jag utvecklingsarbetet för kursen ”Introduktionskurs till högskolestudier,5 p” inom SDH:s regi (nuvarande SNH). Ett samarbete mellan Blekinge tekniska högskola, Högskolan i Gävle, Luleå tekniska universitet, Mitthögskolan, Utbildningsradion (UR) och Örebro universitet. En gemensam studiehandledning togs fram och innehållet bestod av Kunskapsbyggande och lärande,Informationskompetens, Skriftlig kommunikation, Vetenskapligt förhållningssätt. Syftet var att bredda rekryteringen till högskolan.
Under 2012 arbetade jag med en förstudie i projektet Digitalt Campus vid MIUN. Projektet döptes om till E-Campus vid igångsättande av fas 1 2013 då jag samordnade delprojekten Servicecenter och E-campus webb, fram till augusti 2013.
2014-2016 var jag samordningsansvarig för bibliotekets utbildningsprojekt "Informationskompetens i utbildningen" vars målsättning var att systematisera och kvalitetssäkra progression av informationskompetens inom utbildningarna. Mer information om projektet finns här https://biblioteket.miun.se/utbildningsprojekt

Övrigt

2007-2016 var jag bibliotekschef vid Campusbiblioteket Sundsvall och biträdande överbibliotekarie. Fr.o.m. augusti 2016 är jag biträdande överbibliotekarie på heltid och ansvarar för bibliotekskansliet. Kansliet är en intern stödfunktion för hela biblioteket och ansvarar bland annat för ledningsstöd, projektstöd, systemstöd, kvalitetsarbete, samordning och planering.

Jag var SUHF:s representant i Expertgruppen för utvärdering och kvalitetsarbetet (2012-2015), som är en del av Kungliga bibliotekets inflytandestruktur.
Fortsätter att vara SUHF:s representant i gruppen Biblioteksstatistik inom KB:s Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling (2016-2018).

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Berggren, C. , Carlsson, H. , Hansson, K. , Kristoffersson, K. , Källberg, M. , Natvig, C. , Norström Hallberg, V. , Nyströmer, A. & et al. (2013). Fler än 100 miljoner besökare kan inte ha fel – biblioteket är Sveriges mest användbara arena. Sundsvalls tidning,  

Kapitel i böcker, del av antologier

Berggren, C. , Degerfält, J. , von Essen, M. & Palmqvist, M. (2015). Att samarbeta över professionsgränser. I Bortom förlägenheten : Bibliotekariens pedagogiska roll i utveckling. Stockholm : Kungliga biblioteket. S. 93-105.  

Konferensbidrag

Berggren, C. , Kristoffersson, K. , Källberg, M. , Zetterlund, A. , Natvig, C. , Olsson, G. , Hansson, K. , Carlsson, H. & et al. (2013). Att utvärdera och använda resultaten – vilka avtryck ger bibliotekens utvärderingar i samhället?. Paper presented at the Mötesplats inför framtiden, Borås, 17-18 oktober 2013  

Berggren, C. & Palmqvist, M. (2010). Kvalitetsindex för unversitetsbibliotekets verksamhet. Paper presented at the Mötesplats inför framtiden, Borås,13-14 oktober 2010