Cathrine Berggren

Spara favorit

Kort sammanfattat ansvarar jag för bibliotekets kvalitetsarbete och budgetarbete samt uppföljning och analys av verksamheten. Jag ansvarar även för verksamhetsområdet "Biblioteksservice och lärandestöd" som innefattar bibliotekets kundtjänst, studiemiljö och undervisningsverksamhet inklusive handledningsfunktionen vad gäller akademiskt skrivande och informationssökning.

Bakgrund

Jag tog examen vid Bibliotekshögskolan i Borås 1993 efter att ha läst Kulturvetarlinjen vid Karlstad högskola. Sedan dess har jag arbetat vid olika bibliotek samtidigt som jag läst vidare med inriktning inom pedagogik (motsvarande 50hp) och historia (magisterexamen år 2016). Juridikkurser motsvarande 30hp och en mindre kurs i Biblioteksjuridik finns också på mitt CV.
Till Mittuniversitetet kom jag 1995 och arbetade under drygt tio år som bibliotekarie med fokus på undervisning och kontaktbibliotekarieskap för företagsekonomi och juridik. 2007 tillträdde jag som Biträdande överbibliotekarie/Bibliotekschef Sundsvall. Biblioteket har under senaste åren genomgått organisationsförändringar och vi arbetar idag utifrån ett ortsövergripande perspektiv. Fr.o.m. november 2018 ansvarar jag för verksamhetsområdet ”Biblioteksservice och lärandestöd” parallellt med uppdraget som Biträdande bibliotekschef.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Berggren, C. , Carlsson, H. , Hansson, K. , Kristoffersson, K. , Källberg, M. , Natvig, C. , Norström Hallberg, V. , Nyströmer, A. & et al. (2013). Fler än 100 miljoner besökare kan inte ha fel – biblioteket är Sveriges mest användbara arena. Sundsvalls tidning,  

Kapitel i böcker, del av antologier

Berggren, C. , Degerfält, J. , von Essen, M. & Palmqvist, M. (2015). Att samarbeta över professionsgränser. I Bortom förlägenheten : Bibliotekariens pedagogiska roll i utveckling. Stockholm : Kungliga biblioteket. S. 93-105.  

Konferensbidrag

Berggren, C. , Kristoffersson, K. , Källberg, M. , Zetterlund, A. , Natvig, C. , Olsson, G. , Hansson, K. , Carlsson, H. & et al. (2013). Att utvärdera och använda resultaten – vilka avtryck ger bibliotekens utvärderingar i samhället?. Paper presented at the Mötesplats inför framtiden, Borås, 17-18 oktober 2013  

Berggren, C. & Palmqvist, M. (2010). Kvalitetsindex för unversitetsbibliotekets verksamhet. Paper presented at the Mötesplats inför framtiden, Borås,13-14 oktober 2010