Cecilia De Bernardi

Postdoktor|Postdoc

  • Tjänstetitel: Postdoktor
  • Avdelning: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
  • Telefon arbete: 010-1428084
  • E-postadress: cecilia.debernardi@miun.se
  • Ort: Östersund
  • Forskningscentra: ETOUR
  • Anställd vid ämnet: Turismvetenskap

Bakgrund

Jag är ursprungligen från Italien. Jag har två kandidatexamina, en i kommunikationsvetenskap och internationella relationer från Milano universitet samt en i turismvetenskap från Linköpings universitet. Jag har också en masterexamen i historia och nordiska studier från Linköpings universitet. Jag är doktor i samhällsvetenskap i orådet turismvetenskap (Lapplands universitet i Finland).

Forskningsområden

Samisk turism, äkthet/autenticitet, Airbnb, kritisk realism, turistisk marknadskommunikation samt turism policy

Forskning

Jag har bedrivit forskning i några områden inom turism. I min avhandling har jag fokuserat på samisk turism och äkthet/autenticitet. Jag har studerat marknadskommunikation och jag har också fördjupat mig i den vetenskapsfilosofiska inriktningen kritisk realism. Jag har också samarbetat i publikationer om Airbnb, nostalgi, musikfestivaler och olika aspekter av turismpolicy. Policy inom idrott och friluftsliv är det jag fokuserar på som postdoktor.