Cecilia Segevall

Spara favorit

Bakgrund

Jag är legitimerad sjuksköterska sedan 2001 och har min kliniska erfarenhet inom ortopedisk omvårdnad.

Pågående forskning

Min licentiatavhandling handlar om erfarenheter av återhämtning efter en höftfraktur i eget hem i glesbygd.

Undervisning

Läkemedelsberäkning
Handledning av uppsatser på kandidatnivå

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Häggström, M. , Bäckström, B. , Vestling, I. , Hallin, K. , Segevall, C. & Kristiansen, L. (2017). Overcoming reluctance towards High Fidelity Simulation : a mutual challenge for nursing students’ and faculty teachers. Global Journal of Health Science, vol. 9: 7, ss. 127-137.