Cecilia Segevall

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Avdelning: Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1427807
  • E-postadress: cecilia.segevall@miun.se
  • Rumsnummer: K417
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Omvårdnad

Bakgrund

Jag är legitimerad sjuksköterska sedan 2001 och har min kliniska erfarenhet inom ortopedisk omvårdnad.

Forskning

Min doktorsavhandling handlar om erfarenheter av återhämtning efter en höftfraktur i eget hem i glesbygd och berör områden såsom delaktighet och bemötande.

Undervisning

Vetenskaplig teori och metod

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Segevall, C. , Björkman Randström, K. & Söderberg, S. (2021). Meanings of participation in care for older people after hip fracture surgery and nurses working in an orthopaedic ward. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, vol. 16: 1    

Segevall, C. , Söderberg, S. & Björkman Randström, K. (2019). The Journey Toward Taking the Day for Granted Again : The Experiences of Rural Older People's Recovery From Hip Fracture Surgery. Orthopedic Nursing, vol. 38: 6, ss. 359-366.    

Segevall, C. , Björkman Randström, K. & Söderberg, S. (2018). A spider in a broken web : nurses' views on discharge planning for older patients after hip fracture surgery who live in their own homes in rural areas. Open Journal of Nursing, vol. 8: 7    

Häggström, M. , Bäckström, B. , Vestling, I. , Hallin, K. , Segevall, C. & Kristiansen, L. (2017). Overcoming reluctance towards High Fidelity Simulation : a mutual challenge for nursing students’ and faculty teachers. Global Journal of Health Science, vol. 9: 7, ss. 127-137.    

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Segevall, C. (2021). Recovery following hip fracture surgery - The perspectives of older people, close relatives, and nurses working in an orthopedic ward. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2021 (Mid Sweden University doctoral thesis : 343)  

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Segevall, C. (2018). Recovery following hip fracture surgery for older people living in rural areas. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University licentiate thesis : 143)  

Sidan uppdaterades 2022-07-18