Charlotta Larsson | miun.se

Charlotta Larsson

Universitetsadjunkt|Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428551
  • E-postadress: charlotta.larsson@miun.se
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Omvårdnad

Bakgrund

Leg. distriktssköterska

Sidan uppdaterades 2022-11-18