Charlotta Larsson

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Akademisk titel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för omvårdnad (OMV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428551
  • E-postadress: charlotta.larsson@miun.se
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Omvårdnad

Bakgrund


Leg. distriktssköterska