Christina Nyström

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Akademisk titel: Docent
  • Ansvarsområde: Ämnesföreträdare informatik
  • Avdelning: Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)
  • E-postadress: christina.amcoff.nystrom@miun.se
  • Besöksadress: Akakdemigatan 1, Hus Q, 3:e våningen
  • Rumsnummer: Q376
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Informatik

Bakgrund

Filosofie doktor i informatik, 2006 Umeå Universitet. Docentmeritering 2014.

Forskningsområden

Virtuellt samarbete, Samarbete I distribuerade miljöer, kunskapshantering, Verktyg för kommunikation i organisationer. eLärande. Learning Analytics.

Forskning

Projekt: IFRU, Innovation för Regional Utveckling. Utveckling av metoder och scenarier för krishantering. Utveckling av användning av Krislabbet (RCR-lab).
Är med i Forum för digitalisering (FODI).

Undervisning

Distanskurser i informatik
- Hållbar Systemutveckling (B-nivå), Kunskaphantering i distribuerade miljöer (AV), Design och användning av Informationssystem (AV), Examensarbete AV 15/30 hp.

Extra kontaktinformation

Discord: christina.amcoff#9537

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Asproth, V. , Holmberg, S. & Nyström, C. (2014). Soft Early Warning for Regional Security. International Journal of Computing Anticipatory Systems, vol. 30, ss. 191-198.

Amcoff Nyström, C. & Asproth, V. (2013). Virtual Teams - Support for Technical Communication. Journal of Organizational Transformation and Social Change, vol. 10: 1, ss. 87-103.  

Haftor, D. , Holmberg, S. , Löfstedt, U. , Nyström, C. & Öberg, L. (2011). Provincial Designer Design : A Creative Mix of Hard Restrictions and Soft Visions of an Information Systems Educational Program. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol. 350, ss. 399-408.  

Asproth, V. , Nyström, C. A. , Olsson, H. & Öberg, L. (2011). Using Team Syntegrity in a Triple Loop Learning Model for Course Development. Issues in Informing Science and Information Technology, vol. 8, ss. 1-11.

Asproth, V. & Nyström, C. A. (2008). Communication and Information Exchange among SMEs and their local environment. Journal of Organizational Transformation and Social Change, vol. 5: 2, ss. 175  

Nyström, C. A. (2006). Design rules for Intranets according to the Viable System Model. Systemic Practice and Action Research, vol. 19: 6, ss. 523-535.  

Nyström, C. A. (2006). Philosophy of Technology in organizations : A Foundation for Intranets. Systems research and behavioral science, vol. 23: 6, ss. 839-844.  

Banck, B. & Nyström, C. A. (2005). Intranet Use : A Study of Five Swedish Organizations. Journal of Organizational Transformation and Social Change, vol. 2: 2, ss. 153-180.  

Böcker

Nyström, C. A. & Nilsson, P. (1992). Attraktiv glesbygd. Stockholm : Expertgr. för forskn. om regional utveckling (ERU-rapport 74).

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Nyström, C. A. (2006). Designing Intranets for Viability : Approaching Organizational Empowerment and Participation. Diss. (Sammanläggning) Umeå : Univ., 2006 (Research reports in informatics : RR 06.01)

Kapitel i böcker, del av antologier

Öberg, L. , Nyström, C. , Littlejohn, A. & Vrieling-Teunter, E. (2019). Communities of Inquiry in Crisis Managment Exercises. I Networked Professional Learning : Emerging and Equitable Discourses for Professional Development. Cham, Switzerland : Springer (Springer Nature). S. 55-68.  

Nyström, C. (2011). On journey with system thinkers - Systems thinking in education and research, today and tomorrow. I Challenges for the Future in an ICT Context. Östersund : Mid Sweden University. S. 138-150.  

Banck, B. & Nyström, C. A. (2005). Intranet - Ongoing Research and Future Directions. I Advances in Applied Systems Research : Vol. I: Cognitive Models/Intranet/ 3D Object Retrieval/Steganographic Applications/ E-Commerce. Ontario, Canada : IIAS. S. 9-18.

Konferensbidrag

Öberg, L. , Nyström, C. , Hrastinski, S. , Mozelius, P. & Söderback, J. (2019). Interaction and group work in blended synchronous higher education : exploring effects on learning outcomes, satisfaction and retention. I Proceedings of 18th European Conference of e-learning, ECEL. UK : . S. 420--427.  

Öberg, L. & Nyström, C. A. (2016). Evaluation of the level of collaboration in a regional crisis exercise setting : - the use of Community of Inquiry. I Proceedings of Information systems research seminar in Scandinavia (IRIS) 2016.    

Amcoff Nyström, C. , Asproth, V. , Persson Slumpi, T. & Olsson, H. (2014). Boundless collaboration : Distributed concurrent design in an inter-regional collaboration between emergency authorities. I Proceedings of the DESIGN 2014 13th International Design Conference. (Design DS77:). S. 1621--1630.

Amcoff Nyström, C. , Olsson, H. & Asproth, V. (2012). Assumptions for Distributed Concurrent Design and Decision Making. I Proceedings of International Design Conference, DESIGN. Dubrovnik, Croatia : . S. 543--550.

Asproth, V. , Amcoff Nyström, C. , Olsson, H. & Persson Slumpi, T. (2012). Distributed concurrent design in system development projects. I IRIS 35/SCIS2012 – DESIGNING THE INTERACTIVE SOCIETY.

Asproth, V. , Holmberg, S. & Nyström, C. (2011). Soft Early Warning for Regional Security. I Casys'11 : Tenth International Conference on Computing Anticipatory Systems. Liége :

Asproth, V. , Nyström, C. A. , Olsson, H. & Öberg, L. (2011). Using Team Syntegrity in a Triple Loop Learning Model for Course Development. I InSite 2011 : Proceedings and Conference Book. Informing Science and IT Education 2011 Joint Conference.

Asproth, V. & Nyström, C. A. (2010). Preparing for Emergency Situations. I COMPUTING ANTICIPATORY SYSTEMS. (AIP Conference Proceedings). S. 179--188.  

Nyström, C. , Holmberg, S. , Löfstedt, U. , Öberg, L. & Haftor, D. (2010). Provincial Designer Design: A Creative Mix of Hard Restrictions and Soft Visions. Paper presented at the HINC3, 2010 - History of Nordic Computing  

Asproth, V. , Holmberg, S. & Nyström, C. (2010). Soft Early Warning for Regional Security. I 24th European Conference on Operational Research.

Asproth, V. , Nyström, C. A. & Löfstedt, U. (2009). Future Competence Development within Technical Communication : Mapping of competence level and need of competence Development. I 9th European colloquium for user-friendly product information: Documentation Projects - Trends & Methods.

Asproth, V. , Löfstedt, U. , Nyström, C. A. & Öberg, L. (2009). Teknikinformationscentrum : Samverkan mellan akademi och företag för forskning och utbildning. I HSS09 : Högskolor och samhälle i samverkan.

Asproth, V. , Löfstedt, U. , Nyström, C. A. & Öberg, L. (2009). Viable design for Technical Communication Systems in future contexts. I IRIS32, Information Systems Research Seminar in Scandinavia.

von Friedrichs Grängsjö, Y. , Dalborg, C. , Asproth, V. & Nyström, C. A. (2007). Arena för hållbar innovativ småföretagsutveckling : Samverkande i handling mellan akademi, företag och offentlig sektor. I HSS07 : Högskolor och Samhälle i Samverkan.

Asproth, V. & Nyström, C. A. (2007). Communication and Information Exchange among SMEs and their local environment . I IRIS 30 : Proceedings of 30th Information Systems Research Seminar in Scandinavia August 11-14, 2007 Tampere Finland. Tampere :

Nyström, C. A. (2007). Viable Intranets for Viable Organizations : Incentives for shared and common Intranets. I IRIS 30 : Proceedings of the 30th Information Systems Research Seminar in Scandinavia August 11-14, 2007 Tampere Finland. Tampere :

Nyström, C. A. (2006). Demands on Intranets : Viable System Model as a Foundation for Intranet Design. I AIP Conference Proceedings. Liége : (AIP Conference Proceedings). S. 381--387.  

Nyström, C. A. (2005). Demands on Intranets - Viable System Model as a Foundation for Intranet Design. I Promote IT 2005.

Nyström, C. A. (2004). Philosophy of Technology in Organisations - A foundation for Intranets. I Promote IT 2004 : proceedings of the fourth Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities and University Colleges in Sweden 5-7 May, 2004, Karlstad University, Sweden. Karlstad : . S. 446--457.

Banck, B. & Nyström, C. A. (2003). Intranet Use : A Study in Five Swedish Organisations. I Promote IT 2003 : 5-7 may,2003, Gotland University, Sweden. Visby :

Nyström, C. A. & Banck, B. (2002). Intranet - a Threat or a Possibility? - State of the Art and Future Directions. I IRIS 25 : proceedings of the 25st Information Systems Research Seminar in Scandinavia, 10 - 13 August, 2002, at Bautahøj, Denmark. Bautahøj :

Banck, B. & Nyström, C. A. (2002). Intranet - a tool for power and control or a possibility to increase the quality of work. I Promote IT 2002 : Second Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities and University Colleges in Sweden 22-24 April, 2002 Billingehus, Skövde Sweden.. S. 223--234.

Banck, B. & Nyström, C. A. (2001). Free the User and Liberate the Designer. I IRIS 24 : proceedings of the 24th Information Systems Research Seminar in Scandinavia : Ulvik, Norway, 11-14 August 2001. Bergen : . S. 693--710.

Nyström, C. A. (2001). Intranet in organisations - Meta Methodology and modelling. I Promote IT 2001 : proceedings of Promotion of Research in IT at New Universitites and at University Colleges in Sweden.. S. 6--8.

Rapporter

Asproth, V. , Löfstedt, U. & Nyström, C. (2009). Utbildningsresurser för Teknikinformatörer. Mittuniversitetet : Mittuniversitetet (TIC-rapporter 4a).    

Nyström, C. & Löfstedt, U. (2008). Kompetens och kompetensutvecklingsbehov inom teknisk information.

von Friedrichs Grängsjö, Y. , Dalborg, C. , Asproth, V. & Nyström, C. A. (2007). Arena för hållbar innovativ småföretagsutveckling-Samverkande i handling mellan akademi, företag och offentlig sektor. Jönköping : Högskolan i Jönköping (Science, university and society 2007:5).

von Friedrich Grängsjö, Y. , Dalborg, C. , Asproth, V. & Nyström, C. A. (2007). Forskningsprojektet Arena för hållbar innovativ småföretagsutveckling : Samverkande i handling mellan akademi, företag och offentlig sektor. Mittuniversitetet

Banck, B. & Nyström, C. A. (2003). Intranätanvändning - en studie i fem svenska organisationer. Östersund : ITM, Mitthögskolan (Informatik - Rapportserie ).

Övrigt

Banck, B. , Löfstedt, U. & Amcoff Nyström, C. (2013). Kompetensförsörjning för lärande organisationer med fokus på TI.

Sidan uppdaterades 2022-11-18