Conny Björkman

Spara favorit

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Björkman, C. & Olofsson, A. (2009). Qualitative Descriptions of Pre-conditions for Capacity-building in Schools. International Studies in Educational Administration, vol. 37: 2, ss. 25-40.

Doktorsavhandlingar

Björkman, C. (2008). Internal Capacities for School Improvement : Principals views in Swedish Secondary Schools. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2008 (Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen : 88)

Kapitel i böcker, del av antologier

Björkman, C. (2016). Ledarskap som en intern förbättringskapacitet i förskola och skola : skolledares föreställningar genom skriftliga organiationsberättelser. I Att leda mot skolans mål. Malmö : Gleerups Utbildning AB. S. 193-211.

Wede, C. & Björkman, C. (2016). Olika perspektiv tillämpade på samma skola. I Metodhandbok för förskolechefer och rektorer. Lund : Studentlitteratur AB. S. 221-236.

Snyder, K. & Björkman, C. (2016). Systematisk skol- och kvalitetsutveckling med SWCP School Work Culture Profile. I Metodhandbok för förskolechefer och rektorer. Stockholm : Studentlitteratur AB. S. 143-163.

Björkman, C. (2015). Skolans ledarskap som intern förbättringskapacitet. I Struktur, kultur, ledarskap : - förutsättningar för framgångsrika skolor. Lund : Studentlitteratur AB. S. 135-.

Snyder, K. & Björkman, C. (2015). Systematisk skol- och kvalitetsutveckling med School Work Culture Profile. I Metodhandbok för förskolechefer och rektorer. Sundsvall : Mittuniversitet Regionalt Utvecklingsnätverk. S. 111-130.

Olofsson, A. & Björkman, C. (2012). Lärares ledarskap – lärare och rektorer i samverkan. I Lärare som ledare :  I och utanför klassrummet. Lund : Studentlitteratur. S. 291-304.

Björkman, C. (2010). Skolans ledarskap som intern förbättringskapacitet. I Kultur, struktur, ledarskap - ett projekt och dess resultat. Lund : Studentlitteratur. S. 135-152.

Konferensbidrag

Sahlin, S. & Björkman, C. (2017). Principals leadership as an internal capacity for school improvement - principals and teachers views in three Swedish schools. Paper presented at the 30th ICSEI International Congress for School Effectiveness and Improvement, Ottawa, Canada 7-10 Jan 2017

Björkman, C. (2016). Internal and External Collaboration Forms as Internal Capacities for School Development : Principals and Teachers  Views in three Swedish Schools. Paper presented at the ECER, 22-26 August, 2016, Dublin, Ireland

Björkman, C. (2015). Collaboration Forms, Staff Development and Leadership : Principals´and teachers´views in three Swedish schools. Paper presented at the ECER

Björkman, C. (2015). Internal Capacities for School Development : Principals´s and Teachers´views in three Swedish schools. Paper presented at the NFPF/NERA, Göteborg,4-6 mars

Björkman, C. & Olofsson, A. (2014). The best regional education system in the world - a regional school improvement project.. Paper presented at the Paper presented at Nordic Educational Research Association, Lillehammer, 3-6 March, 2014