Dag Wassdahl

Systemtekniker

  • Tjänstetitel: Systemtekniker
  • Avdelning: Avdelningen för Infrastruktur (INFRA)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1427918
  • E-postadress: dag.wassdahl@miun.se
  • Rumsnummer: A312
  • Ort: Östersund

Sidan uppdaterades 2021-11-24