Daniel Bosk

Daniel Bosk

Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för informationssystem och –teknologi (IST)
  • Telefon arbete: 010-142 87 09
  • E-postadress: daniel.bosk@miun.se
  • Rumsnummer: L300 + X, where X < 100
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Datateknik, Datavetenskap

Övrigt

See http://apachepersonal.miun.se/~danbos/.

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Bosk, D. , Rodríguez-Cano, G. , Greschbach, B. & Buchegger, S. (2018). Applying privacy-enhancing technologies : One alternative future of protests. I Protests in the Information Age: Social Movements, Digital Practices and Surveillance. Taylor and Francis. S. 73-94.