Daniel Carnerud

Doktorand

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Ansvarsområde: Ämne: Kvalitetsteknik
  • Avdelning: Institutionen för kvalitets- och maskinteknik (KMT)
  • E-postadress: daniel.carnerud@miun.se
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Kvalitetsledning, Kvalitetsteknik

Bakgrund

Min grundutbildning består av en kandidatexamen i statsvetenskap från Stockholms Universitet samt en magisterexamen i kvalitets och ledarskapsutveckling från Mittuniversitetet. Jag påbörjade min forskarutbildning i kvalitetsteknik 2013 med Licentiatexamen 2016.

Forskningsområden

Genom min forskning försöker jag kartlägga övergripande mönster liksom övergående trender inom kvalitetstekniken. Målsättningen är att närmare förstå hur forskningen utvecklats över tid, vad status är idag samt vilken riktning som kvalitetstekniken tycks ta framöver. I min Licentiatavhandling "Exploring Trends, Patterns and Characteristics of Quality Management Through Text Mining" kan man se exempel på hur specifika forskningsteman så som kvalitetskontroll och kvalitetskostnader tilltagit i popularitet under 1980-talet för att sedan i praktiken försvinna under 1990-talet. Likaså återfinns i avhandlingen exempel på överbryggande teman som summerar vad forskningen behandlat de senaste 30 åren.

Undervisning

Jag undervisar i vårt magisterprogram Kvalitets- och ledarskapsutveckling.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Carnerud, D. & Bäckström, I. (2021). Four decades of research on quality : summarising, Trendspotting and looking ahead. Total quality management and business excellence (Online), vol. 32: 9-10, ss. 1023-1045.    

Carnerud, D. , Mårtensson, A. , Ahlin, K. & Persson Slumpi, T. (2020). On the inclusion of sustainability and digitalisation in quality management–an overview from past to present. Total quality management and business excellence (Online),    

Carnerud, D. (2020). The quality movements three operational paradigms - A text mining venture. The TQM Journal, vol. 32: 6, ss. 1577-1598.  

Carnerud, D. (2018). 25 years of quality management research – Outlines and Trends. International Journal of Quality and Reliability Management, vol. 35: 1, ss. 208-231.  

Carnerud, D. , Jaca, C. & Bäckström, I. (2018). Kaizen and continuous improvement – trends and patterns over 30 years. The TQM Journal, vol. 30: 4, ss. 371-390.    

Carnerud, D. (2017). Exploring research on quality and reliability management through text mining methodology. International Journal of Quality & Reliability Management, vol. 34: 7, ss. 975-1014.    

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Carnerud, D. (2019). Text Mining The Quality Paradigm(s). Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2019 (Mid Sweden University doctoral thesis : 301)  

Konferensbidrag

Carnerud, D. & Bäckström, I. (2018). Four Decades of Research on Quality : Summarizing, Trendspotting and Looking Ahead. Paper presented at the 21st QMOD-ICQSS International Conference, Cardiff University, Wales, UK, 22-24 August 2018

Carnerud, D. (2014). Exploration of text mining methodology through investigation of QMOD-ICQSS proceedings. Paper presented at the QMOD-ICQSS Prague, Czech Republic, 2014 (Sep. 3-5)  

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Carnerud, D. (2016). Exploring Trends, Patterns and Characteristics of Quality Management Through Text Mining. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2016 (Mid Sweden University licentiate thesis : 126)