Daniel Nilsson-Ranta

Spara favorit

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Carlsson, C. , Nilsson Ranta, D. & Traeen, B. (2015). Mentalizing and Emotional Labor Facilitate Equine-Assisted Social Work with Self-harming Adolescents. Child and Adolescent Social Work Journal, vol. 32: 4, ss. 329-339.  

Carlsson, C. , Nilsson Ranta, D. & Traeen, B. (2014). Equine assisted social work as a mean for authentic relations between clients and staff. Human-animal interaction bulletin, vol. 2: 1, ss. 19-38.  

Artiklar, recensioner

Nilsson-Ranta, D. (2014). A Thousand years in Lapland. Historisk Tidskrift (S), vol. 134: 2, ss. 303-304.

Kapitel i böcker, del av antologier

Nilsson Ranta, D. (2013). Den alltför bildade : om en tornedalsflicka på arbetsstuga. I Usla, elända och arma : samhällets utsatta under 700 år. Stockholm : Natur och kultur. S. 274-292.