Daniel Westerlund

Avdelningsekonom|Financial Officer

  • Tjänstetitel: Avdelningsekonom
  • Ansvarsområde: HSV (SHV)
  • Avdelning: Ekonomiavdelningen (EKO)
  • Telefon arbete: 010-1428685
  • E-postadress: daniel.westerlund@miun.se
  • Ort: Östersund
  • Forskningscentra: Risk and Crisis Research Centre, Forum för Genusvetenskap

Avdelningsekonom för HSV (SHV)