Daniel Westerlund

Avdelningsekonom|Financial Officer

  • Tjänstetitel: Avdelningsekonom
  • Ansvarsområde: HSV (SHV)
  • Avdelning: Ekonomiavdelning (EKO)
  • Telefon arbete: 010-142 86 85
  • E-postadress: daniel.westerlund@miun.se
  • Ort: Östersund

Avdelningsekonom för HSV (SHV)