Anna Ehrhart

Doktorand|Doctoral Student

Bakgrund

Jag har en magisterexamen i statsvetenskap (M.Sc.) från Mittuniversitetet samt en kandidatexamen (B.A.) i kulturvetenskap med huvudinriktning mot politisk kultur från Maastricht University, Nederländerna.

Forskningsområden

• kvinnors politiska representation
• kvinnors politiska deltagande och civilsamhällesengagemang
• demokratiseringsprocesser

Forskning

Mitt pågående avhandlingsprojekt handlar om kvinnors politiska representation och kvinnors engagemang i civilsamhället utifrån ett demokratiseringsperspektiv.

Hösten 2018 och våren 2019 genomför jag mitt fältarbete i Turkiet och vistas vid Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul (SRII).

Undervisning

Jag undervisar för tillfället på följande kurser på grundnivå:


• Statsvetenskap Gr (A), Genus och politik
• Statsvetenskap Gr (B), Handledning av B-uppsatser
• Statsvetenskap Gr (A), Introduktion till statsvetenskap och politisk teoriPublikationer

Artiklar i tidskrifter

Ehrhart, A. (2023). Navigating underrepresentation and gendered barriers to women's political power : Narratives and experiences of women parliamentarians in Turkey. Frontiers in Political Science, vol. 4  

Ehrhart, A. (2022). Womenʼs Rights vs. Gender Justice? Exploring Oppositional Womenʼs Organizations and the Reshaping of Feminist Engagement in De-democratizing Turkey. Zeitschrift für Mittelmeerstudien (ZfM), vol. 2    

Doktorsavhandlingar

Ehrhart, A. (2023). Between Strategic Political Power and a Daunting Task : Exploring Dimensions of Women’s Political Participation in Hybrid Regimes. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2023 (Mid Sweden University doctoral thesis : 397)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Ehrhart, A. (2018). Mer än bara likes?. I Snabbtänkt : Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare. Sundsvall : Mid Sweden University, DEMICOM. S. 98-.    

Ehrhart, A. , von Schoultz, Å. & Wallman Lundåsen, S. (2017). Utökat deltagande : En väg mot en mer hållbar demokrati?. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 89-95.  

Konferensbidrag

Ehrhart, A. (2021). Women`s Political Representation and Gendered Political Space in Turkey : Narratives and Experiences of Woman Parliamentarians. I Paper presented at ECPR Virtual Joint Sessions 2021, Panel: Women and Leadership: New Challenges, Issues and Methods.

Ehrhart, A. (2019). Exploring the relationship between women`s political representation and women`s civic engagement: perceptions of women`s organizations in Turkey. Paper presented at the European Conference on Politics and Gender (ECPG), Amsterdam, July 4-6, 2019

Rapporter

Ehrhart, A. , Wallman Lundåsen, S. & von Schoultz, Å. (2017). Mellanvalsdemokrati –ett invånarperspektiv.

Övrigt

Ehrhart, A. (2022). Turkey funds women’s groups to counter ‘feminist threat’. London (openDemocracy).  

Ehrhart, A. (2021). Democracy.  

Sidan uppdaterades 2023-09-21