Elin Rodin

Elin Rodin

Kommunikatör|Communications Officer

  • Tjänstetitel: Kommunikatör
  • Annan titel: Universitetskommunikation
  • Ansvarsområde: Event
  • Avdelning: Kommunikationsavdelningen
  • Telefon arbete: 010-142 79 67
  • E-postadress: elin.rodin@miun.se
  • Rumsnummer: AN209
  • Ort: Sundsvall